επικοινωνία

ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε.
Πειραιώς 84 Α & Δημητσάνης 7
Μοσχάτο, ΤΚ 18346
τηλ.: 210 4813720
fax:   210 4825713
email: krinos@krinosa.gr
  ΚΡΙΝΟΣ ΑΕ